โปรแกรมบริหารงานขาย
//ระบบการจัดการ การขนส่ง

การเพิ่มคุณภาพ ความเร็ว และความถูกต้องของข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ บริษัทที่ใช้ระบบบาร์โค้ดจะสามารถปรับปรุง ตอบสนอง และประสิทธิภาพ รวมทั้งลดต้นทุนการดำเนินงาน ทำให้ท่าเรือมีความได้เปรียบในการเทียบท่ากับท่าเรือ และสามารถแปลกลับสู่ประโยชน์สำหรับลูกค้า
ZEBEX มีความรู้และประสบการณ์ ในการจัดหาโซลูชั่นที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะด้าน ทั้งด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เรามีโซลูชั่นที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ ในการบำรุงรักษาและการจัดการกองเรือ การดำเนินงานคลังสินค้า การบริหารจัดการเส้นทาง การดำเนินการจัดส่งพัสดุ และการจัดการบริการเช่า

 
 

สร้างธุรกิจของคุณด้วย ZEBEX transportation and logistics solutions.

1. FIEDL MOBILITY

เพิ่มโอกาส สร้างรายได้ ให้เวลาในการตอบสนองลูกค้าของคุณได้เร็วขึ้น และลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร และการเดินทาง
  
ประโยชน์ที่สำคัญ : 
 • ความถูกต้อง - ลดข้อผิดพลาดในฟิลด์ด้วยการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า บันทึกการบริการ และคู่มือการใช้งานแบบเรียลไทม์ 
 • ประสิทธิภาพ - ทำงานในระหว่างเดินทาง และให้ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า
 • ผลิตภาพ - ลดชั่วโมงการทำงานโดยการเก็บข้อมูลอัตโนมัติ และเข้าหาลูกค้าได้มากขึ้น
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ - ปรับปรุงการจัดการแรงงาน ด้วยการมองเห็นตัวชี้วัดของประสิทธิภาพ

2. การจัดการคลังสินค้า

ผนวกข้อมูลการจับภาพอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการพิมพ์เข้าไว้ในโครงสร้างพื้นฐานของคลังสินค้าของคุณ
  
ประโยชน์ที่สำคัญ : 
 • การสื่อสารแบบเรียลไทม์ - ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้บน Mobile computer ในเครือข่าย WLAN สามารถส่งไปยังฐานข้อมูลได้ทันที
 • ความถูกต้อง - ลดข้อผิดพลาดของข้อมูล โดยการจับภาพอัตโนมัติ
 • ผลิตภาพ - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการส่งข้อความจาก Terminal ส่งลำดับขั้นตอน และรับ-ส่งข้อมูล แบบไร้กระดาษ
 • บูรณาการ - เชื่อมต่อกับบัญชีที่มีอยู่ และ ERP S/W เพื่อปรับยอดการจัดส่ง

3. การจัดการสินค้าคงคลัง

ลดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการดำเนินงาน
มีข้อมูลเพื่อรักษาสต็อกไว้เสมอ ตามความต้องการของลูกค้า โดยไม่ทำให้ต้นทุนการจัดเก็บเพิ่มขึ้น
  
ประโยชน์ที่สำคัญ : 
 • ความถูกต้อง - ขจัดข้อผิดพลาดของคน ในการนับสินค้าคงคลัง 
 • ความรวดเร็ว - ลดชั่วโมงการทำงาน โดยการจับภาพอัตโนมัติ
 • ความรับผิดชอบ - ลดการใช้เอกสาร และการสูญเสีย
 • Mobility - ทำการปรับเปลี่ยน และแทนที่ฉลากที่เสียหาย

4. การติดตามพัสดุ

เมื่อการส่งมอบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ ให้ตรวจสอบว่าการส่งมอบของคุณ มาถึงตรงตามเวลาทุกครั้ง
  
ประโยชน์ที่สำคัญ : 
 • ความถูกต้อง - ลดข้อผิดพลาดของการส่งมอบ
 • ความรวดเร็ว - จัดส่งได้เร็วขึ้น จากไปรษณีย์ ไปยังที่ที่ต้องการ
 • ความรับผิดชอบ - ทราบเมื่อสินค้ามาถึง และทราบว่าใครคือผู้รับสินค้า
 • ประสิทธิภาพ - ประหยัดเวลาในการหาสินค้า

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ZEBEX Z-3190

1D , USB, 1.2M drops
330 scans per second

GoDEX EZ120

203 dpi, หน้ากว้าง 10 cm,
ความเร็ว 4 นิ้ว/วินาที

M3 BLACK

จอ 3.5” LCD PDT สามารถใช้ 3G,
Wifi/BT,1D/2D, GPS